Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Pelican Hill Villaları Site Yönetimi olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği konusuna büyük önem vermekte ve hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu çerçevede, hizmet ve ürünlerimizden faydalanan kat maliklerimiz, kiracılarımız ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz bağlantılarımız da dahil olmak üzere Pelican Hill Vilları Site Yönetimi ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir. KVKK uyarınca taşıdığımız “Veri Sorumlusu” sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları hakkında sizleri aşağıdaki gibi bilgilendirmek isteriz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLUYORUZ?

 

Pelican Hill Villaları Site Yönetimi olarak gerektiği hallerde KVKK’ya uygun şekilde kat maliklerimize, kiracılarımıza, ziyaretçilerimize ve iş bağlantılarımıza (tedarikçi, alt yüklenici gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanları dahil olmak üzere) ait kişisel verileri toplamaktayız. Topladığımız kişisel verileri aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

 

Kimlik Verileri: Kat Maliklerimizden, Kiracılarımızdan, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan ( tedarikçi, alt yüklenici gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarından) topladığımız adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk, araç plaka bilgisi, pasaport, kimlik, tapu, kira sözleşmesi fotokopisi gibi kişinin kimliğine dair verilerdir.

 

-İletişim Verileri: Kat Maliklerimizden, Kiracılarımızdan, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan (tedarikçi, alt yüklenici gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarından) topladığımız telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.

 

-Aile Bireylerine / Yakınlarına ait Veriler: İlgili mevzuat gereği ve/veya Site Yönetimimiz veya ilgili kişinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kat maliklerimizden ve kiracılarımızdan topladığımız ilgili kişinin aile bireyleri, yakınları, çalışanları veya iş yaptırdığı kişiler hakkında verilerdir.

 

-Finansal Veriler: Site Yönetimimizin veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkiye göre kat maliklerimizden, kiracılarımızdan ve iş bağlantılarımızdan topladığımız aidat, hizmet bedeli, kira, ödeme bilgisi, kredi kartı bilgisi gibi verilerdir.

 

-Özlük Verileri: Alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız site yönetimimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan her türlü kişisel veridir.

 

-Fiziksel Mekân Güvenlik Verileri: Kat Maliklerimizden, Kiracılarımızdan, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan (taşeron, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından) fiziksel mekâna girişte ve mekânın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir.

Görsel / İşitsel Veriler: Fiziksel mekân güvenlik bilgileri kapsamına girmeyen kat maliki ve kiracılarımızdan, iş bağlantılarımızdan (alt yüklenici, taşeron gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarından) topladığımız fotoğraf, ses ve görüntü kaydı gibi kişisel verilerdir.

 

-İşlem Verileri: Kat Maliklerimizden ve kiracılarımızdan topladığımız ziyaretçilerine ilişkin kayıtlar, hizmet satın alma işlemleri, malik bilgileri, etkinlikler gibi villa sakinlerinin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kişisel verilerdir.

 

İletişim ve Şikâyet Yönetimi Verileri: Siteye yönelik her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde kat maliklerimizden,  kiracılarımızdan, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan (tedarikçi, alt yüklenici gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarından) ve diğer üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerdir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Kat Maliklerimizden ve kiracılarımızdan, ziyaretçilerimizden ve iş bağlantılarımızdan topladığımız KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen sağlık verileri, dernek vakıf üyeliği, biyometrik veriler (ses ve görüntü kayıtları), kan grubu ve ceza mahkumiyeti bilgisi, devlet adamları koruma bilgisi gibi verilerdir.

 

-Diğer Veriler: Kat Maliklerimizden, Kiracılarımızdan, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan (alt yüklenici gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarından) ve diğer üçüncü kişilerden topladığımız teknik işlem güvenliği için işlenen veriler, risk yönetimi bilgileri, hukuki işlem verileri, pazarlama verileri, lokasyon verileri, çerezler ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLEMEKTEYİZ?

 

Topladığımız Kişisel Verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 

(1) Site Yönetimi faaliyetlerimizin ifası, Pelican Hill Villaları Site Yönetimi tarafından size sunulan ürün ve hizmetler ile talep ve beklentilerinizin gerçekleştirilmesi, kat maliki kiracılarımıza arzu edilen düzeyde konukseverlik ve kişisel deneyim sunulabilmesi,

 

(2) Ürün ve hizmetlerimizden Kat Maliki ve kiracılarımızı faydalandırmak için gerekli planlama, değerlendirme ve çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

 

(3) Site Yönetim faaliyetlerimiz kapsamındaki hizmetleri sunmak ve yönetmek amacıyla Kat Maliki ve kiracılarımız ve iş bağlantılarımız ile doğrudan iletişim kurulması; site yönetim hizmetlerimize ilişkin yazışma, bildirim ve sosyal tesis rezervasyon onaylarının sağlanması;

 

(4) Pelican Hill Vilları Site Yönetimi tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, bülten, etkinlik ve benzeri konularda bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulması;

 

(5) Kat Maliki ve Kiracı İlişkileri Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi; komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi,

 

(6) Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik, kampanya ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme ve duyurular yapılması;

 

(7) Kat Maliki ve kiracılarımızın kullanımına sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi ve platform kullanıcılarına verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartılması, platform kullanıcılarının ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması;

 

(8) İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikâyetlerin takibi, değerlendirilmesi, Kat Maliki ve kiracı memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet değerlendirme çalışmalarının uygulanması;

 

(9) Daha iyi ve güvenilir ürün ve hizmet verebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için kalite değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması, tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kişilerin denetimi;

 

(10) İş bağlantıları, tedarikçiler, alt yükleniciler ve benzeri iş ilişkisinde bulunan firmalar ile olan ilişkilerin yönetimi, iş ve ticari ilişkilerin yürütülmesi;

 

(11) Pelican Hill Villaları Site Yönetimi ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Site Yönetimimiz tarafından sağlanan hizmetlere yönelik idari operasyonların planlanması, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme ve denetim süreçleri, hukuki uyum süreci gibi.);

 

(12) Pelican Hill Villaları Site Yönetimi tarafından işletilen tesislerin fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması;

 

(13) İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;

 

(14) Yasal hakların kullanılması, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması;

 

(15) Ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması;

 

(16) Mali işlere ilişkin politikalarının yürütülmesi; site yönetim muhasebe yönetimi;

 

(17) Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri altyapısının yönetimi;

 

(18) Site Yönetimi faaliyetleri kapsamında planlama, raporlama, ziyaretçi istatistikleri ve benzeri incelemelerin yapılması,

 

(19) Yurtiçi ilgili mevzuata uyum sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ 3. KİŞİLERE VE/VEYA YURTDIŞINA AKTARIYOR MUYUZ?

 

Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda; Site Yönetimimiz  faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan grup şirketlerine, Site Yönetimimize hizmet sunan tedarikçilerimize, tesis içi hizmet sunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımıza, sigorta şirketlerimize, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, Site Yönetimi yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Site Yönetimimiz  adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabiliriz. Pelican Hill Villaları Site Yönetimi olarak kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK KAPSAMINDA SAYILAN HAKLARI İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI

 

  1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 

Site Yönetimi  bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

 

(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

(2) Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,

 

(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

(4) Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,

 

(5) İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

(6) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

(7) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

(8) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

(9) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

 

  1. Başvuru

 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, başvuru formu doldurup yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla Site Yönetimimize iletebilirsiniz.

 

Site Yönetimi, kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

 

Site Yönetimine yöneltilen talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Pelican Hill Villaları Site Yönetimi olarak talebin gereğini derhal yerine getirmekle yükümlüyüz.

 

  1. Şikâyet

 

Site Yönetimine yöneltmiş olduğunuz taleplerin Site Yönetimi  tarafından reddedilmesi, Site Yönetimi  tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

 

İletişim

 

Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

 

Pelican Hill Villaları Site Yönetimi
Alkent 2000 Mah., Mehmet Yeşilgül Bulvarı,

No:4/AL Bağımsız Bölüm :2 Büyükçekmece-İSTANBUL

 

Email:yonetim@pelicanhill.com.tr

Telefon: 90 530 957 49 75